Praktische tips over het maken van een RI&E

Kijk naar basisrisicofactoren

Om de RI&E veel meer waarde te geven en fundamentele verbeteringen aan te reiken, zouden we in de RI&E een beschrijving moeten geven van de achterliggende grondoorzaken van het ontstaan van de risico’s.

Lees meer

De RI&E en de rol van de ondernemingsraad

De OR (ondernemingsraad), PVT (personeelsvertegenwoordiging) en/of MR (medezeggenschapsraad) of OC (onderdeelcommissie) heeft, naast haar algemene toetsende rol op het ondernemingsbeleid, op het ge

Lees meer

Eisen aan de RI&E

Over de eisen die aan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden gesteld, bestaan veel misverstanden.

Lees meer