IMA online

Hét betrouwbare RI&E instrument

Maak uw RI&E met IMA online. Voor het maken van een volledige risico-inventarisatie & -evaluatie kunt u vertrouwen op de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA). 

Praktische tips over het maken van een RI&E

28-07-2019
Moeten in een RI&E ook alle zaken die wél op orde zijn, in kaart gebracht worden en voorzien van de risicobeperkende maatregelen? Een...
>>
RI&E basisrisicofactoren
21-05-2019
Een RI&E kan gezien worden als een lijst met mankementen: een symptomenlijst. Wanneer deze ook als zodanig wordt gebracht en bijgevolg zo wordt...
>>
03-12-2018
Over de eisen die aan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden gesteld, bestaan veel misverstanden. Het gevolg hiervan is helaas dat...
>>
Ongevalsonderzoek
06-11-2018
De RI&E is een heel mooi instrument om structureel de arbeidsomstandigheden in bedrijven te beïnvloeden. Op een systematische wijze wordt...
>>
Wettelijke verplichting RI&E gevaarlijke stoffen
02-05-2018
In het kader van de risico-inventarisatie- en evaluatie is het wettelijk verplicht om van alle aanwezige gevaarlijke (chemische) stoffen de aard,...
>>
30-04-2018
De beoordeling en verplichte registratie van gevaarlijke stoffen, is een omvangrijke klus als er met veel verschillende stoffen wordt gewerkt. Hoe...
>>
16-10-2017
Veel risico’s ontstaan door structurele oorzaken, waar we in het artikel Voorbeelden van Basisrisicofactoren voorbeelden van gaven. In dit...
>>
RI&E-rapport
18-08-2017
Een RI&E-rapport moet volledig en actueel zijn. Het rapport is echter geen doel op zich, maar een middel om de werkomstandigheden te verbeteren....
>>
OR en de RIE
13-07-2017
De OR (ondernemingsraad), PVT (personeelsvertegenwoordiging) en/of MR (medezeggenschapsraad) of OC (onderdeelcommissie) heeft, naast haar algemene...
>>
Basisrisicofactoren RI&E
11-04-2017
Basisrisicofactoren (BRF’s) zijn de meer structureel aanwezige grondoorzaken van feitelijk onveilige situaties. Door het goed benoemen van de...
>>

Pagina's