Praktische tips over het maken van een RI&E

Kijk ook naar basisrisicofactoren

21/05/2019

Een RI&E kan gezien worden als een lijst met mankementen: een symptomenlijst. Wanneer deze ook als zodanig wordt gebracht en bijgevolg zo wordt gezien, ontstaat er een risico.

Lees meer

Eisen aan de RI&E

03/12/2018

Over de eisen die aan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden gesteld, bestaan veel misverstanden.

Lees meer

De RI&E en de rol van de ondernemingsraad

13/07/2017

De OR (ondernemingsraad), PVT (personeelsvertegenwoordiging) en/of MR (medezeggenschapsraad) of OC (onderdeelcommissie) heeft, naast haar algemene toetsende rol op het ondernemingsbeleid, op het ge

Lees meer