Whitepaper: 10 Eisen waaraan een RI&E moet voldoen

RI&E eisen

Het ministerie van SZW gaat strenger controleren op de aanwezigheid van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Het blijkt dat een deel van de bedrijven nog geen actuele RI&E heeft. Over de eisen die aan een RI&E worden gesteld, bestaan veel misverstanden. Waaraan moet een RI&E voldoen?

Het ontbreken van een RI&E in een bedrijf is volgens Wim van Alphen, auteur van het whitepaper ‘10 Eisen waaraan een RI&E moet voldoen’, een gemiste kans: “Want dit document is juist bedoeld om planmatig de werkomstandigheden te verbeteren, het werkplezier te verhogen en het aantal ongevallen en het ziekteverzuim terug te dringen. Bovendien blijkt dat door betere arbeidsomstandigheden veelal ook de productiviteit stijgt.”

Om op basis van de wet een goede RI&E op te stellen, zijn er tien eisen waaraan een RI&E moet voldoen.

Meer weten? Op Werk & Veiligheid is de whitepaper gratis te downloaden.

Alex Verweij

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.