Arborisico’s op kantoor

Arborisico's kantoor RI&E

Voor een kantoorsituatie zijn er qua Arborisico’s vier hoofdthema’s, te weten: 

  • Brandveiligheid 
  • Binnenklimaat
  • Beeldschermwerk
  • PSA, met name werkdruk

Per thema een tip voor het maken van de RI&E.

Brandveiligheid

Weten medewerkers wat ze moeten doen in het geval van brand (of een ongeval)? Het is zinvol om dit bij enkele medewerkers na te vragen. Kennen zij het interne alarmnummer (dus niet alleen 112), weten zij hoe de BHV'ers te bereiken zijn en weten zij de plek van de brandmelder. Check bij de rondgang boven de deuren in enkele brandcompartimenteringsgrenzen of het brandwerende materiaal daar doorloopt en sparingen zijn dichtgezet. Deze punten zijn belangrijker dan om na te gaan of er ergens bedrijfsnoodplan ligt. 

Binnenklimaat

In werkruimtes waar ramen open kunnen of luchtroosters zijn, is het goed na te gaan of de medewerkers deze voorzieningen ook gebruiken. Soms gebeurt dit niet omdat daarmee het ventilatiesysteem/binnenklimaatsysteem verstoord zou worden. Maar die voorzieningen zitten er niet voor niets. Door die vermeende ‘verstoring’ van dat ventilatiesysteem kan de situatie vaak alleen maar beter worden. Veelal wordt de situatie aanmerkelijk beter door elk uur heel kort (drie minuten) even een raam en deur tegen elkaar open te zetten ( te ‘spuien’) en zo vuile lucht af te voeren en een frisse stoot verse zuurstof binnen te laten. 

Beeldschermwerk 

Bij beeldschermwerk kan niet volstaan worden om te kijken of het meubilair (stoel, werkblad, monitor enz.) goed kan worden ingesteld. Belangrijker is om te kijken tijdens de rondgang of medewerkers dat ook daadwerkelijk hebben gedaan en ook goed zitten. Immers, daar gaat het om. 

PSA, Werkdruk

Via een schriftelijke enquête kan in kaart gebracht worden hoe medewerkers de werkdruk ervaren. Daarnaast kan aan enkele medewerkers gevraagd worden of zij frequent tijdens de lunch aan hun bureau blijven zitten. Dit kan ook feitelijk tijdens de rondgang worden vastgesteld. Als medewerkers dat doen, is dat een teken van te hoge werkdruk.

Combinatie van factoren

Bedenk dat veel klachten in kantoorsituaties vaak het gevolg zijn van een stapeling van deze laatste drie factoren: een minder optimaal binnenklimaat, slecht ingesteld meubilair/verkeerd zitten en een hoge werkdruk. Slechts door deze alle drie aan te pakken, zal de situatie beter worden en zullen de klachten verminderen. 

Wim van Alphen

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.