Whitepaper: Medewerkersbetrokkenheid bij de RI&E

medewerkersonderzoek RI&E

Actieve deelname van medewerkers aan de RI&E creëert draagvlak voor eventuele verbetertrajecten. Bovendien bereik je door de medewerkers bij de RI&E te betrekken een grotere bewustwording van veilig en gezond werken. Hoe zorg je voor betrokkenheid bij de RI&E? Wat zijn de zeven kritische succesfactoren? Je leest het in de whitepaper Medewerkersbetrokkenheid bij de RI&E.

Aanleiding voor deze whitepaper is de nieuwe enquêtetool in de IMA. Hiermee maak je eenvoudig een medewerkersenquête en een rapport van het medewerkersonderzoek. Bij meer dan 190 IMA vragen zijn enquêtevragen gemaakt. Je kunt ook eigen vragen toevoegen. In het laatste hoofdstuk van deze whitepaper staan enkele praktische tips voor het maken van een vragenlijst.

Je kunt de whitepaper Medewerkersbetrokkenheid bij de RI&E, Zeven kritische succesfactoren, downloaden op Werk & Veiligheid.nl

De redactie

Ga terug naar home