Vernieuwde arbocatalogus Vlees en vleeswaren

In 2015 heeft de arbocatalogus van de vleessector op www.vleeswerkt.nl en de vleeswarensector op www.vleeswarenwerkt.nl een nieuwe look en feel gekregen. Overzichtelijk worden de onderwerpen gepresenteerd, daar waar het eerder een grote zoektocht was om de informatie te vinden. 

Totstandkoming arbocatalogus
Sinds de overheid in 2007 heeft aangekondigd dat de beleidsregels uit de wetgeving geschrapt gaan worden, is men zich in de vlees en vleeswarensector aan het beraden op invulling van de arbocatalogus. In een overleg waarbij het Productschap Vlees en Eieren de projectleiding had en werd bijgestaan door een werkgroep die voor de inhoud zorgde, is afgesproken om te komen tot drie aparte arbocatalogi: één voor de vleessector, één voor de vleeswarensector en één voor de pluimveesector. Nu het Productschap Vlees en Eieren niet meer bestaat, is het Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector en de Vleeswarenindustrie (FCB) verantwoordelijk voor de inhoud van de eerder genoemde websites, dus ook voor de arbocatalogi. Pluimvee voert een eigen koers.

Thema’s
Bij de keuze voor de thema’s heeft de werkgroep zich gebaseerd op het boekje 'Arbopraktijk in de vleessector' uit 2005. De onderwerpen die als eerste zijn uitgewerkt waren Fysieke belasting en RSI, Machineveiligheid, Mesveiligheid en Werkdruk. Inmiddels zijn de arbocatalogi uitgebreid met de onderwerpen Biologische agentia en Klimaat.

Opbouw van de websites
In de nieuwe opzet  van de website is goed geluisterd naar de geluiden uit de praktijk. In de vorige opzet was de site één grote kennisbron. Veel informatie was er te vinden, maar je verdwaalde al snel in het spreekwoordelijke bos. 

Nu is er een overzichtelijke startpagina, waar alle thema’s worden gepresenteerd. Overigens is er nu, terecht, ook voor gekozen om het thema Fysieke belasting en RSI te veranderen in Fysieke belasting. RSI is immers een gevolg van blootstelling aan Fysieke belasting.

Op de startpagina is, naast de zes thema’s, ook een mogelijkheid om direct te zoeken in Afdelingen,  Goede praktijken of  Richtlijnen. In Afdelingen vind je een overzicht van bedrijfseenheden, zoals slachthal, deegmakerij of verpakking en inpak. In Goede praktijken worden voorbeelden van oplossingen gepresenteerd en in “ Richtlijnen wordt op onderwerpniveau in eisen en wensen aangegeven waaraan je als bedrijf moet voldoen. Dat je bijvoorbeeld maximaal 23 kg mag tillen onder gunstige omstandigheden, maar als je boven schouderhoogte tilt dat maximaal maar 4 kg mag zijn.

Als je de insteek via de thema’s kiest, krijg je gericht een overzicht van de Goede praktijken die horen bij dat thema.

Worsteling
Complimenten voor de mooie verbeteringen. Toch zie ik, door de website scrollend, dat het overzichtelijk presenteren van de informatie soms nog een worsteling is. De afweging tussen veel informatie beschikbaar maken voor de potentiele lezers en het behapbaar maken. Door te veel informatie kan iemand afhaken, maar door te weinig ook.

Machineveiligheid is zo’n lastig onderwerp. Klik je die aan en wil je iets weten over de Richtlijnen, dan krijg je heel veel informatie die je helemaal moet doorakkeren in de hoop dat je het antwoord op jouw vraag vindt.

Geprobeerd wordt dit op te lossen met een zoekfunctie. Maar als ik daar bijvoorbeeld ‘heftruck’ invul in het zoekscherm, dan vergt het nog behoorlijk veel van mijn eigen creativiteit om te vinden wat ik wil weten.

Communicatie
Ik weet uit eigen ervaring dat de vlees en de vleeswarensector werkt vanuit een communicatieplan. In 2011 en 2012 zijn er zogenaamde OR dagen geweest, waar de Arbocatalogus werd toegelicht aan potentiële gebruikers van de website, de mensen voor wie de arbocatalogi eigenlijk zijn gemaakt. Deze dagen waren zeer informatief en ik ga er vanuit dat deze hebben bijgedragen aan een toename in gebruik. Deze vernieuwde websites lijken mij een goede aanleiding om opnieuw van deze dagen te organiseren. Praktisch en interactief, net als de sectoren zelf. 

Hetty Vermeulen

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.