Van werkdruk naar werkplezier

Werkdruk, beroepsrisico nummer één en een belangrijk en actueel thema in veel organisaties. Elke week verschijnen er weer nieuwe blogs, nieuwsbrieven of krantenartikelen waarin de ernst ervan nogmaals benadrukt wordt. En ondanks alle aandacht voor dit probleem, blijft de werkdruk in veel sectoren toenemen. Hoe pak je werkdruk structureel aan? En wat zijn oplossingen die voor de langere termijn houdbaar blijven?

Wat is werkdruk?
Werkdruk is iets anders dan het druk hebben op je werk. Het is een beleving en zegt iets over de balans tussen wat het werk van je vraagt en wat je aan kunt. Op het moment dat deze balans verstoord is, spreken we van werkdruk. Hierbij kan het zo zijn dat het werk teveel vraagt of juist te weinig van een medewerker vraagt (bore-out).
 

Werkdruk verminderen vanuit een veilig klimaat
Om grip te krijgen op werkdruk zijn ons inziens twee zaken essentieel:
1.    Creëer een veilige cultuur, waarbij er geen taboe rust op werkdruk
2.    Betrek medewerkers bij het signaleren, onderzoeken en aanpakken van werkdruk.
Medewerkers zijn de ogen en oren van je organisatie. Zij weten als geen ander wat er leeft op de werkvloer. Om een succesvolle aanpak te kunnen bepalen en écht grip te krijgen op werkdruk, is het van belang te achterhalen wat de belangrijkste oorzaken zijn. En daar heb je medewerkers keihard bij nodig.
Echter, we zien vaak dat zowel medewerkers als leidinggevenden het lastig vinden om de werkdruk op een goede manier bespreekbaar te maken. Dat komt doordat werkdruk niet alleen door “harde” (kwantitatieve) factoren, als de hoeveelheid werk die je binnen een bepaalde tijd moet uitvoeren, veroorzaakt wordt. Het gaat ook om de “zachtere” (kwalitatieve) factoren: krijg je voldoende steun van collega’s of van je leidinggevende? En voelt een medewerker zich veilig genoeg om werkdruk bespreekbaar te maken? Dit betekent dat organisaties niet alleen “harde” en feitelijke zaken moeten bespreken, maar gevoelens en emoties bespreekbaar moeten maken. Veel organisaties vinden dit lastig. Het creëren van een veilig klimaat is bovendien essentieel om hier een open, eerlijk en constructief gesprek over te kunnen voeren.

Inspraak zonder inzicht is uitspraak zonder uitzicht
Vanuit een veilig klimaat kan werkdruk bespreekbaar worden gemaakt. Het is dan zaak om te achterhalen wat belangrijke oorzaken zijn. De betrokkenheid van medewerkers is daarbij cruciaal. Er zijn namelijk zoveel verschillende factoren die werkdruk veroorzaken. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld:
•    tijdsdruk
•    moeilijkheidsgraad van het werk
•    mate van steun van collega’s of leidinggevenden
•    mate van autonomie
•    toekomstperspectief
•    persoonlijke kenmerken en eigenschappen
•    werk-privé balans
Bepaal samen met medewerkers en leidinggevenden wat mogelijke oorzaken zijn. Dit kan bijvoorbeeld met de enquêtetool in de IMA. Ga daarna met elkaar op zoek naar de grootste veroorzakers van werkdruk. Dit vergroot de kans dat je als organisatie de juiste knoppen vindt om de werkdruk te verminderen.

© www.vhp.nl

Esmée van Kampen
Adviseur Vhp Human Performance

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.