Thuiswerken en de RI&E

Thuiswerken en de RI&E

Nu er veel thuisgewerkt wordt, krijgen we vragen over thuiswerken en de RI&E. Onlangs is in de IMA de een module COVID-19 (1.12) toegevoegd. Hierin wordt ook aandacht aan thuiswerken. In de toetsingscriteria van vraag 6:  Zijn de juiste maatregelen getroffen bij medewerkers die thuis of elders werken?, zijn de aandachtspunten benoemd. 

Wat zegt de Arbowet over thuiswerken en de RI&E? Zie hiervoor het gelijknamige arbowetweetje op Arbowetweter.nl dat waarschuwt voor aansprakelijkheid. 

Hopelijk hebben we over niet al te lange tijd de COVID-module niet meer nodig. Thuiswerken zal naar verwachting niet meer verdwijnen. We gaan daarom  aan de slag met een nieuwe module over dit onderwerp. 

 

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.