Resultaten gebruikersonderzoek IMA

IMA goed beoordeeld

Dit voorjaar hebben tachtig gebruikers van de IMA een enquête ingevuld over het gebruik van dit RI&E-instrument. Over het algemeen zijn de gebruikers erg tevreden over de IMA, maar ze hebben ook een aantal interessante suggesties voor verbetering.

 

In 2013 is de IMA ingrijpend gewijzigd. Doelstelling was om het instrument gebruiksvriendelijker te maken. Inmiddels zijn we twee jaar verder en heeft iedereen er volop mee kunnen werken. Een goed moment om eens aan de gebruiker te vragen of ze de IMA ook daadwerkelijk een gebruiksvriendelijk RI&E instrument vindt.

 

Allereerst een paar cijfers. Van de respondenten had meer dan driekwart het afgelopen half jaar een RI&E gemaakt. Ruim veertig procent zelfs de afgelopen maand. De helft van de gebruikers van IMA is werkzaam in een bedrijf met meer dan 250 medewerkers. Is het maken van een RI&E mannenwerk? Tachtig procent van de IMA-gebruikers, althans de respondenten, is man.

 

Tevredenheid
Een ruime meerderheid, ruim zeventig procent, vindt IMA een prettig instrument om mee te werken. Sterke punten van de IMA die meerdere keren worden genoemd zijn: 

-          Volledigheid
-          Actuele wet- en regelgeving
-          Overzichtelijk, wijst zich zelf

 

Kritiek is er ook. Zo wordt meerdere keren opgemerkt dat nog veel tijd gestoken wordt in de opmaak van het rapport en plan van aanpak. Als vragen geen knelpunt zijn, verschijnt  in het rapport de zin “nog niet beoordeeld”.  Het snel kunnen navigeren binnen de modules is ook voor verbetering vatbaar.

 

IMA K voor kantoor
Bijna driekwart van de gebruikers vult de kantoor modules in. Van degenen die IMA K invullen, vindt 45 procent dat deze vragen in de gewone IMA geïntegreerd kunnen worden. Maar er zijn ook veel gebruikers die dat écht liever niet willen. Zij merken op dat een kantooromgeving totaal anders is dan een productie omgeving en het daarom erg prettig is dat er een compacte inventarisatie is voor kantoor. Dit scheelt veel tijd.

 

Hoe nu verder?
We gaan op korte termijn bekijken hoe de rapportage en het plan van aanpak verbetert kunnen worden. Ook zal het kritiekpunt over de navigatie aangepakt worden. De kantoormodules blijven bestaan omdat een aantal gebruikers dit toch erg weet te waarderen.

 

Verder blijven we IMA verbeteren. Zo is er onlangs een instructiefilmpje gemaakt. Daarnaast bekijken we of het mogelijk is Excel-  en Wordtips toe te voegen. Dit kan naast de verbeteringen die we aanbrengen ook tijd schelen in het verkrijgen van de gewenste lay-out.

 

Rest ons tot slot om alle gebruikers te bedanken voor hun constructieve feedback. Niet iedere suggestie is in dit artikel genoemd, maar we gaan zeker proberen verbeterpunten zoveel mogelijk door te voeren. U kunt ons daarover altijd mailen: redactie@riemaken.nl

Redactie

Ga terug naar home