Recensie arbocatalogus: de bouw

arbocatalogus bouw

Voor de bouw zijn er tien arbocatalogi waarin je kunt zoeken op beroep, risico of taak. Vervolgens krijg je een korte praktische beschrijving plus de wet- en regelgeving.

 

De arbocatologi in de bouw werden gemaakt door Arbouw. Arbouw was door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. In het bestuur van Arbouw zaten vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, NOA, OnderhoudNL, FNV en CNV Vakmensen.

In de bouw zijn bouwvakkers in vele beroepen actief. Om de verschillende deelbranches en beroepen goed te kunnen bedienen zijn de volgende tien arbocatologi gemaakt:

  • Afbouw
  • Bestratingen
  • Bouweninfra
  • Funderingen
  • Glaszetten
  • Metaalconservering
  • Natuursteen
  • Plattedaken
  • Schilderen-vastgoedonderhoud
  • Slopen

De Arbocatalogi bieden vooral een duidelijk (en gratis) oplossingenboek. Lekker praktisch opgezet dus. Steeds is gekozen voor de prioritaire risico's, dat wil zeggen risico’s die vaak voorkomen of waarvan de gevolgen groot zijn. Centraal staan concrete maatregelen die volgens de arbeidshygiënische strategie worden aangereikt. De volgorde van aanpak is: eerst kijken naar bronaanpak, dan naar knelpuntenvermindering en vervolgens kijken naar gedragsaanpak en PBM. De catalogi worden aangeboden via:  www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl.

 

Keuze beroep, risico of taak

Gekozen is voor een driedubbele ingang: je kunt kiezen voor ‘beroep’ voor ‘risico’ of voor 'taak'. Er is aandacht voor wet- en regelgeving, waarbij zo snel mogelijk de concrete maatregelen voor een probleem in de vorm van een keuzemogelijkheid worden aangedragen. Het werkt zo: je klikt op een beroep, risico of een taak. Vervolgens staat er een korte uitleg en kun je meteen doorklikken naar informatie en concrete oplossingen. Groot voordeel is dat al deze informatie bij elkaar op de site  staat. Dit voorkomt het steeds heen en weer klikken naar en van steeds weer andere websites

 

Crisiseffecten

Het is te hopen dat deze arbocatologi en de totale functionaliteit van de Arbouw-site in de toekomst op deze manier ‘in de lucht kan blijven’. Doordat het aantal werknemers dat valt onder de bouw-cao de laatste jaren is gekelderd van 170.000 voor de crisis tot 100.000 nu, is er in deze sector sprake van leegloop. Naast deze crisiseffecten neemt ook het aantal (buitenlandse) flexkrachten aanzienlijk toe. Omdat hierdoor de bijdragen om deze arbocatologi te financieren aanzienlijk minder geworden zijn, zijn de middelen de laatste jaren ook aanzienlijk afgenomen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het paritaire model op de helling gaat: Bouwend Nederland heeft zich teruggetrokken uit Arbouw, omdat zij de financiële lasten te hoog vindt. Deze opzegging betekent dat Arbouw is gestopt per 1 juli 2016.

De 10 arbocatalogie voor de bouw zijn hier te raadplegen.

 

Kees Peereboom

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.