Onderzoek naar Biologische agentia. Hoe pak je het aan?

01/12/2022
Onderzoek biologische agentia

In veel arbeidssituaties lopen medewerkers risico’s op blootstelling aan biologische agentia. De Arbowet legt een aantal verplichtingen op wanneer met biologische agentia wordt gewerkt. Deze verplichtingen kunnen echter sterk verschillen per situatie. Op werkplekken waar gericht of doelbewust met biologische agentia wordt gewerkt, gelden meer verplichtingen dan in situaties waarbij blootstelling aan biologische agentia slechts een (ongewenst) bijverschijnsel vormt van de werkzaamheden.

Het artikel Hoe pak je het onderzoek naar biologische agentia aan? op Arbeidsveiligheid.net, beschrijft in vijf stappen hoe je onderzoek kunt doen naar blootstelling aan biologische agentia en welke maatregelen je kunt treffen. Dit premium-artikel is t/m 31 december 2022 voor iedereen toegankelijk.

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.