Nieuwe RI&E module COVID-19

RI&E en protocol COVID-19

In tijden van Corona is er extra veel aandacht voor veilig werken. Wat moet je hierover vastleggen in de RI&E? Onze klantenservice kreeg hierover veel vragen. De redactie heeft daarom een extra IMA module ontwikkeld om de COVID-19  risico’s te verwerken in de RI&E. 

Met de nieuwe IMA-module COVID-19 kun je in zes vragen de belangrijkste Arborisico’s ten gevolge van het Coronavirus in kaart brengen. Aan de orde komen onder andere technische installaties in gebouwen, inrichting werkruimtes en organisatorische zaken. Deze zes vragen bevatten een uitgebreide toelichting, zo worden bij organisatorische zaken 24 punten genoemd die op orde moeten zijn. Daarnaast bevat de module een bijlage over verschillende types mondmaskers. 

Maak een protocol

Bij besmettingskansen met het Coronavirus, zijn spelregels nodig om het met elkaar werken mogelijk te maken. Daarbij is het verstandig om de richtlijnen van het RIVM en van de eigen branchevereniging te volgen. Stem dit protocol, voordat het definitief wordt, af met de arbeidshygiënist, de bedrijfsarts of arbodienst en met de Ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. 

Stel een praktisch protocol op en communiceer dit met de medewerkers. Plaats het protocol op intranet en hang een samenvatting van het protocol op centrale plaatsen in het bedrijf op: kantine, bij de ingang, enz.  

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.