Nieuwe module: Specifieke gevaarlijke stoffen

IMA module specifieke gevaarlijke stoffen

In de IMA is een nieuwe module verschenen 6.3 Specifieke gevaarlijke stoffen. De module is een aanvulling op module 6.2, die meer algemeen over gevaarlijke stoffen gaat. De nieuwe module heeft een uitgebreide inleiding waarin de relevantie van de verschillende stoffen wordt aangegeven: de aard van de stof(fen), de gebruikstoepassingen en de mogelijke gezondheidseffecten.

De eerste zes vragen zijn algemeen daarna komen achtereenvolgens aan de orde:

  • CMR-stoffen – vragen 7-14;
  • houtstof – vragen 15-17;
  • kwarts – vragen 18-20;
  • lasrook – vragen 21-25;
  • dieselmotorenemissie – vragen 26-29;
  • chroom-Vl – vragen 30-32;
  • asbest – vragen 33-36;
  • glaswol, steenwol en slakkenwol en hoge-temperatuur isolatiewol – vragen 37-39;
  • diisocyanaten – vragen 40-43.

 

Nummering modules

NB Door het toevoegen van deze module is de nummering gewijzigd. 
Module 6.3 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen is nu 6.4 en zo verder. 

 

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.