Nieuwe module Gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement

Het investeren in gezonde en vitale medewerkers wordt steeds belangrijker. Met  de nieuwe module Gezondheidheidsmanagement (29) kunt u in acht vragen vaststellen of er knelpunten zijn in uw organisatie. 

De minimale basis voor gezondheidsmanagement is het voldoen aan de uitgangspunten van de Arbowet. Om gezondheidsmanagement succesvol te implementeren in een organisatie, staan hieronder enkele algemene adviezen:

 • maak gebruik van bestaande structuren en ontwikkelingen
 • sluit aan op het arbobeleid en het personeelsbeleid
 • houd rekening met de wensen en behoeften van de medewerkers in de organisatie (inclusief OR), waarbij vooral de voordelen en “whats in it for me” benadrukt dienen te worden

BRAVO

Het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van alle medewerkers levert voor organisatie en medewerkers vele voordelen op. In dit beleid dat erop gericht is medewerkers duurzaam inzetbaar te maken en houden, hebben werkgever en werknemer een gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen dit alles vormt het onderdeel levensstijl een belangrijk onderdeel. Levensstijl wordt naast gedrag, vooral bepaald door de BRAVO-onderwerpen. Waarbij BRAVO staat voor:

 • voldoende Bewegen
 • minder/niet Roken
 • matig met Alcohol
 • gezonde Voeding
 • voldoende Ontspanning (o.a. werk-privébalans, Het Nieuwe Werken)

Naast aandacht voor een gezonde leefstijl is het van belang dat het bedrijf aandacht heeft voor risico’s van werkdruk en werkstress. Werkstress wordt niet alleen verhoogd door te hoge, maar ook door te lage werkdruk.

Zevenstappenplan

Een veelgebruikte methode en aanpak om gezondheidsmanagement (incl. een BRAVO beleid) systematisch op te zetten, is het zevenstappenplan.

 1. Draagvlak: krijgen van steun voor het beleid;
 2. Structuur: gebruikmaken van structuren in de organisatie;
 3. Analyse: behoeften en wensen in kaart brengen;
 4. Plan: maken van een plan van aanpak;
 5. Actie: een plan tot uitvoer brengen;
 6. Evaluatie: evalueren van de bereikte resultaten en eventueel aanpassen van de koers;
 7. Verankering: de visie, missie en uitgangspunten verankeren in beleid en activiteiten

De aandacht voor gezondheid en vitaliteit van de medewerkers kan gelijk opgaan met aandacht voor het Personeelsbeleid, het Arbobeleid en de bedrijfsvoering binnen de organisatie. Door deze elementen te integreren in bijvoorbeeld een kwaliteitssysteem (bijvoorbeeld het iHMQ-model), kan een proces in gang gezet worden dat zorgt voor verbetering en borging van een kwaliteitsbeleid rondom de thema’s gezondheid en vitaliteit.

Redactie

Ga terug naar home