Nieuwe IMA-module: Thuiswerken

Thuiswerken en de RI&E

Voor medewerkers die thuis of op een andere werkplek (beeldscherm)werk verrichten, moeten de arborisico’s in kaart gebracht worden. Daarbij maakt het niet uit of een medewerker één dag per week of permanent thuiswerkt. Nieuw in de IMA. Module 2.9 Thuiswerken. In de module worden in negen vragen de belangrijkste mogelijke knelpunten behandeld. Met behulp van deze korte checklist kun je bepalen of de zaken betreffende beeldschermwerken thuis goed geregeld zijn. Als dat niet het geval is, wordt aanbevolen om een enquête uit te zetten onder de thuismedewerkers. In de enquêtemodule zijn hiervoor 25 enquêtevragen opgenomen. Indien gewenst kun je hier eigen vragen aan toevoegen. 

In deze nieuwe module vind je een uitgebreide toelichting voor het inrichten van een goede thuiswerkplek. Denk aan het gebruik van headsets en het instellen van bureau en bureaustoel met tabellen voor de maatvoering. 

Naast beeldschermwerk besteedt de module ook aandacht aan psychosociale arbeidsbelasting, de organisatie van het thuiswerk en wat te doen als een medewerker niet thuis kán werken. 

 

Meer weten?

Op woensdag 24 maart geeft Kees Peereboom de online training Thuiswerken en de RI&E

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.