NIEUW IN IMA. Selecties in Rapportage

26/07/2022
IMA RI&E instrument

Er is een nieuwe functionaliteit toegevoegd op de pagina rapportage. Behalve de keuze voor een overzicht van alle vragen of alleen knelpunten, kunt u nu ook modules selecteren. Zie onderstaande afbeelding.

Selecteren modules in IMA Rapport
Met het selecteren van knelpunten per module kunt u snel de status bijwerken.

.

 

 

De IMA redactie

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.