NIEUW IN IMA: GRONDOORZAKEN / BASISRISICOFACTOREN

Basisrisicofactoren in de RI&E

Sinds 1 juli ’22 moeten de grondoorzaken, de basisrisicofactoren worden benoemd in de RI&E. Dit is nu toegevoegd aan de IMA. Bij Evaluatie staat een dropdownmenu met basisrisicofactoren, waaruit je er één kunt selecteren. Daarnaast is er een vrij tekstveld Beschrijving basisrisicofactor. Het voordeel van een keuzemenu is dat je de resultaten grafisch kunt weergeven.

Uiteraard zijn achterliggende oorzaken vaak wat complexer dan in één woord te ondervangen is, daarom is er een vrij tekstveld toegevoegd om waar nodig e.e.a. toe te lichten. 

Basisrisicofactoren in RI&E-instrument

 

Voor de IMA zijn 11  Basisrisicofactoren (BRF’s) gedefinieerd onderverdeeld in techniek, organisatie en gedrag:Techniek

1.    Ontwerp 

2.    Materieel en Middelen 

 • inclusief PBM (beschikbaarheid)

Organisatie

3.    Onderhoud 

4.    Omgevingsfactoren 

 • omstandigheden die mensen verleiden tot fouten

5.    Organisatie/procedureel

 • taken en verantwoordelijkheden inclusief planning en control cyclus 
 • procedures 
 • nood organisatie of -procedures

6.    Organisatie/cultureel

 • stijl van leidinggeven / leiderschap (gebrek aan …)
 • veiligheidscultuur / strijdige Doelstellingen 
 • genoeg mensen om het werk te doen/bemensing 
 • regelmogelijkheden 

7.    Training en opleiding

8.    Inkoop en selectie.

9.    Communicatie 

 • twee richting communicatie
 • leren

Gedrag

10.    Orde en Netheid 

11.    Gedrag medewerkers

 • veiligheidsbewustzijn
 • toezicht

Dropdownmenu, basisrisicofactoren:

Lijst basisrisicofactoren RI&E

 

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.