NIEUW IN IMA: GRONDOORZAKEN / BASISRISICOFACTOREN

30/08/2022
Grondoorzaken in de RI&E

Sinds 1 juli ’22 moeten de grondoorzaken, de basisrisicofactoren worden benoemd in de RI&E. Dit is nu toegevoegd aan de IMA. Bij Evaluatie staat een dropdownmenu met grondoorzaken, waaruit je er één kunt selecteren. Daarnaast is er een vrij tekstveld Beschrijving grondoorzaak. Het voordeel van een keuzemenu is dat je de resultaten grafisch kunt weergeven.

NB dat wordt nog ontwikkeld. Op dit moment staan de grondoorzaken alleen als tekst in het rapport en plan van aanpak. Uiteraard zijn achterliggende oorzaken vaak wat complexer dan in één woord te ondervangen is, daarom is er een vrij tekstveld toegevoegd om waar nodig e.e.a. toe te lichten. 

Grondoorzaken in de IMA

Voor de IMA zijn 11 Grondoorzaken / Basisrisicofactoren (BRF’s) gedefinieerd onderverdeeld in techniek, organisatie en gedrag:

Techniek
1.    Ontwerp 
2.    Materieel en Middelen 

 • inclusief PBM (beschikbaarheid)

Organisatie
3.    Onderhoud 
4.    Omgevingsfactoren 

 • omstandigheden die mensen verleiden tot fouten

5.    Organisatie/procedureel

 • taken en verantwoordelijkheden inclusief planning en control cyclus 
 • procedures 
 • nood organisatie of -procedures

6.    Organisatie/cultureel

 • stijl van leidinggeven / leiderschap (gebrek aan …)
 • veiligheidscultuur / strijdige Doelstellingen 
 • genoeg mensen om het werk te doen/bemensing 
 • regelmogelijkheden 

7.    Training en opleiding

8.    Inkoop en selectie.
9.    Communicatie 

 • twee richting communicatie
 • leren

Gedrag
10.    Orde en Netheid 
11.    Gedrag medewerkers

 • veiligheidsbewustzijn
 • toezicht

Dropdownmenu, grondoorzaken:

Grondoorzaken in de IMA

 

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.