Het toetsen van de RI&E: wanneer en wie?

18/01/2023
Wie mag de RI&E toetsen

Iedereen mag een RI&E uitvoeren. Om de kwaliteit van de RI&E te borgen moet de RI&E-rapportage worden getoetst. Wanneer ben je verplicht de RI&E te toetsen en wie mag die toetsing uitvoeren?

Er zijn geen deskundigheidseisen gesteld aan het uitvoeren van de RI&E in de Arbowet. In het wettelijk takenpakket van de preventiemedewerker staat dat hij ‘medewerking moet verlenen aan het verrichten en opstellen van een RI&E’. Maar er worden ook geen expliciete deskundigheidseisen aan de preventiemedewerker gesteld op het gebied van het uitvoeren van een RI&E.

Dit kan consequenties hebben voor de kwaliteit van het eindproduct: de RI&E-rapportage inclusief het plan van aanpak met verbetervoorstellen. Om de kwaliteit van de RI&E te borgen moet de RI&E-rapportage worden getoetst. Wanneer en door wie de RI&E getoetst moet worden, vind je op IMA online bij toetsing.

Inhoud:

  1. Toetsen van de RI&E
  2. Wie mag de RI&E toetsen?
  3. Tweedeling in het toetsen
    3.1 Systeemtoets
    3.2 Scopetoets
  4. Moet nu in het vervolg de RI&E altijd door meer arbokerndeskundigen (AKD) worden getoetst?
  5. Wel of geen locatiebezoek?
  6. Samenvattend: hoe ziet het toetsen van de RI&E eruit?
Wim van Alphen

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.