Het nieuwe IMA-boek is verschenen

RI&E instrument IMA-boek

Het nieuwe IMA-boek met de geactualiseerde modules is vanaf vandaag te bestellen

(alleen voor IMA licentiehouders).
 

De afgelopen jaren in de IMA geheel herzien en zijn de modules gerubriceerd in zeven rubrieken. De herziene modules in de nieuwe indeling is nu verschenen in boekvorm. Het boek is bedoeld voor IMA-gebruikers die bij het digitale instrument ook een naslagwerk willen. 

Het bevat: 

  • De vragenlijsten, waarbij je kunt zien of het een beleidsvraag betreft of een vraag waar een risicoweging aan de orde is. N.B. Deze risicoweging is niet gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving. De IMA (digitale instrument) geeft daarom – indien van toepassing – de waarschuwing dat er sprake kan zijn van een zware wettelijke overtreding (ZO). In het boek ziet u bij welke vragen dit van toepassing is.
  • Per vraag de toelichting met achtergrondinformatie en criteria beschikbaar ten behoeve van de evaluatie van het knelpunt. (B)
  • Per vraag zijn de referenties (C) de artikelen opgenomen uit de Arbo-regelgeving (Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling, Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit). Artikelen uit regelgeving die niet primair op arbeidsomstandigheden is gericht (bijvoorbeeld de  Wet Milieubeheer, het Burgerlijk wetboek, de Wet op de ondernemingsraden, Ziektewet e.d.), worden – indien deze relevant zijn – eveneens genoemd. De volledige teksten van de vermelde artikelen uit de  Arbo regelgeving kunt u vinden op de website www.arbowetweter.nl  en in het jaarlijks verschijnende Compleet Arbo-Regelgeving boek. 

Inhoud: 

1.    Algemeen

2.    Werken op specifieke locaties

3.    Fysische factoren

4.    Fysieke belasting

5.    Arbeidsmiddelen

6.    Gevaarlijke stoffen

7.    Ongevallen / BrandveiligheidBestelgegevens vind je in de webshop van uitgeverij Kerckebosch. 

 

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.