Evaluatie en aantal werknemers in de IMA

03/05/2021
Evaluatie in de RI&E aantal werknemers

Het invullen van de Evaluatie in de IMA is iets gewijzigd.
Op verzoek van meerdere gebruikers hoef je het aantal medewerkers per module nog maar één keer in te vullen. Bij alle andere vragen in de betreffende module wordt dit aantal standaard overgenomen. Indien gewenst kun je dit getal overschrijven.

Een voorbeeld
Voor een RI&E op een locatie waar veel met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en selecteer je Module 6.2 Werken met gevaarlijke stoffen

Vraag 1. Wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of komen gevaarlijke stoffen voor in productie processen? Ja= knelpunt. Bij de evaluatie vul je in dat hier 10 werknemers werken, dit staat nu automatisch ook bij de overige vragen. Bij vraag 5 wordt er gevraagd naar het werken met bijtende, etsende of corrosieve stoffen. Dit is voor slechts 2 werknemers van toepassing. Hier corrigeer je het aantal medewerkers 2 ipv 10. Bij alle overige vragen blijft 10 staan.

NB voor reeds gemaakte RI&E’s geldt ook dat het aantal medewerkers dat bij de 1e modulevraag is ingevuld, automatisch is gekopieerd naar de rest van de lege velden (aantal werknemers) van de rest van de module.
 

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.