De RI&E up-to-date

12/08/2016
RI&E

Uw RI&E en uw RI&E instrument moeten up-to-date zijn. Zo wordt de wet- en regelgeving in de IMA continu geüpdatet. Ook inhoudelijk wordt het instrument aangepast aan de huidige werksituatie. Wat betekent dit voor uw RI&E?

 

Af en toe krijgen we verzoeken van IMA gebruikers om nieuwe modules of vragen toe te voegen. De redactie maakt een inschatting of dit verzoek voor veel gebruikers interessant is. En zo ja, dan wordt de nieuwe module of de vraag toegevoegd. Zoals onlangs Werken in magazijnen.

 

Wat gebeurt er met modules die verouderd zijn?
Misschien is het u opgevallen dat u achter enkele modules sinds kort OUD ziet staan. Dat betekent dat de redactie ze niet meer updatet. De module blijft nog wel twee jaar beschikbaar. Zodra u zo’n een ‘oude module’ in uw RI&E opent, ziet u wanneer deze module definitief verwijderd wordt. Als een verouderde module is vervangen door een nieuwe module, staat achter de titel van de betreffende module NIEUW. Zoals bijvoorbeeld de module K-07 Gevaarlijke stoffen (kantooromgeving).

 

Wat gebeurt er met nieuwe vragen in bestaande modules?
Wanneer nieuwe vragen aan bestaande modules worden toegevoegd, kan dat gevolgen hebben voor de nummering. Een eventuele aanpassing van de nummering van de vragen wordt automatisch in uw eerstvolgende rapportage verwerkt.
Een voorbeeld: er is een nieuwe vraag 3 toegevoegd. De ‘oude’ vraag 3 wordt dan vraag 4 en zo verder. Wanneer u een nieuwe rapportage of plan van aanpak maakt, worden de bestaande vragen, inclusief uw eigen aanvullingen, automatisch aangepast.

 

 

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.