De nieuwe ARIE-regeling

22/02/2023
De nieuwe ARIE-regeling

Vanaf 1 januari 2023 is de ARIE (Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie) in gegaan. Dit is de opvolger van de oude regeling uit 2005.

De ARIE was en is bedoeld voor bedrijven die door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen een groot intern risico voor de werknemers vormen. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen is te beperkt om een extern risico te vormen. De ARIE-bedrijven vallen daarom buiten de werkingssfeer van het Brzo.

In grote lijnen geldt de ARIE-regeling voor kleinere bedrijven (en het Brzo voor grotere bedrijven). Werkgevers moeten zelf nagaan of het Brzo of de ARIE-regeling op hen van toepassing is. Dit kan met behulp van grenswaarden. Wanneer een bedrijf onder het Brzo of de ARIE-regeling valt, dan moet hiervan een melding worden gedaan bij de instantie die de milieuvergunning afgeeft (Brzo) of de Nederlandse Arbeidsinspectie (ARIE).

Als de ARIE-plicht geldt dan kan de melding gedaan worden via het aanmeldingsformulier op de website van SZW.

Het uitgebreide (premium) artikel De nieuwe ARIE-regeling is van kracht op Arbeidsveiligheid beschrijft wat er precies is veranderd t.o.v. de oude regeling en wat bedrijven die onder de nieuwe ARIE komen te vallen, moeten regelen.

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.