Bevindingen IMA-gebruikersonderzoek

22/05/2019
RI&E instrument ervaringen

Een RI&E maken met de IMA, hoe bevalt dat en wat kan er beter? 150 IMA-gebruikers hebben onlangs de vragenlijst ingevuld. Waarvoor dank! De resultaten geven ons handvatten om het RI&E-instrument verder te verbeteren. Een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

Het doel van het onderzoek is tweeledig. We willen graag weten hoe de gebruikers de IMA waarderen. Daarnaast willen we weten of er interesse is in enkele nieuwe functionaliteiten.

Waardering IMA
Het overgrote deel van de gebruikers vindt de IMA een gebruiksvriendelijk instrument. Met name de actuele wet- en regelgeving en de toelichting bij de vragen worden hoog gewaardeerd en veel gebruikt. ‘Overzichtelijk en een volledig instrument’ zijn daarnaast vaak genoemd bij de open vraag ‘Wat vindt u goed aan de IMA?’
Verbeterpunten zijn er uiteraard ook. Meerdere gebruikers merken op dat ze het Plan van aanpak graag in de IMA willen bijhouden. En behalve eigen vragen toevoegen, zouden sommige gebruikers ook vragen willen weghalen. 

De enquêtetool
Sinds vorig jaar heeft de IMA een enquêtetool voor medewerkersonderzoek. De ervaringen hiermee zijn positief. De tool wordt door 30% van de respondenten (regelmatig) gebruikt. Van degenen die de tool nog niet hebben gebruikt, geeft 63% aan dat wel te gaan doen.  

Nieuwe functionaliteiten
In het onderzoek hebben we gevraagd of er interesse is in enkele nieuwe functionaliteiten, zoals het toewijzen van modules aan collega’s/medegebruikers, een zoekfunctie en het bijhouden van het Plan van aanpak. Voor alle bevraagde nieuwe functionaliteiten is veel interesse.

Doorontwikkeling IMA
Aanvullend op dit kwantitatieve onderzoek zullen de komende tijd nog enkele diepte-interviews met IMA-gebruikers plaatsvinden. Daarna gaan we met de uitkomsten aan de slag. Sommige nieuwe functionaliteiten kunnen mogelijk op korte termijn gerealiseerd worden. Het thematisch rubriceren van modules staat gepland voor dit jaar. Andere functies, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van het Plan van aanpak, zijn ingrijpender. Daarover meer in de volgende nieuwsbrieven.

De redactie

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.