Zoekfunctie en overzicht voortgang van de RI&E

Zoekfunctie en voortgang RI&E met IMA online

De IMA heeft sinds kort twee nieuwe functionaliteiten. Een zoekfunctie en een overzicht van de voortgang per RI&E. Met de zoekfunctie kun je de IMA-vragen en de toelichting (bij Inventarisatie) doorzoeken 

In het volgende van deze inhoudstypes wordt gezocht:

- Vraag:

  • Vraagnummer/titel (bijvoorbeeld '01 Arbodoelstellingen')
  • Vraagstelling (bijvoorbeeld 'Zijn preventieve taken ten behoeve van de zorg voor arbeidsomstandigheden toegewezen aan één of meer werknemers?')
  • Toetsingscriteria
  • Wetten, regels en normen

- Antwoord:

  • Toelichting (ingevuld bij inventarisatie)

Links in zoekresultaten

  • Wanneer de tekst in een vraag/antwoord van een ingeschakelde module is gevonden, dan verschijnt er een link. De link gaat altijd naar een specifieke vraag op de inventarisatiepagina.
  • Wanneer de tekst in een vraag van een uitgeschakelde module is gevonden, dan verschijnt er geen link. Bij het resultaat wordt wel vermeld dat de betreffende tekst in een niet-ingeschakelde module is gevonden.

In antwoorden behorende bij vragen van uitgeschakelde modules wordt niet gezocht.

Filter

U kunt de zoekresultaten beperken door alleen in bepaalde velden te zoeken:

Filter zoekfunctie

Overzicht voortgang RI&E

Op de pagina Mijn RI&E’s ziet u per RI&E een overzicht van de geselecteerde modules en in hoeverre de inventarisatie, evaluatie en Plan van aanpak is ingevuld. 

Het volgende moet zijn ingevuld om een antwoord als 'compleet' te beschouwen:

-  Inventarisatie: antwoord op de vraag is gegeven (ja/nee/nvt).

Evaluatie: risicobeoordeling en prioriteit

  • Voor ‘gewone’ vragen (naar concrete werkplekrisico’s) is dit inclusief aantal werknemers, blootstellingsfrequentie, mogelijk effect en waarschijnlijkheid.
  • Voor beleidsvragen is dit inclusief aantal werknemers en beleidszaken.
  • Beschrijving knelpunt is niet verplicht.

-   Plan van aanpak: maatregelomschrijving, budget, wie, status, startdatum, einddatum. Slechts één maatregel hoeft volledig te zijn ingevuld. Als er meerdere maatregelen zijn, dan wordt niet getoetst of deze allemaal volledig zijn ingevuld. Evaluatie van de maatregel, advies van deskundige en antwoord van deskundige zijn niet verplicht.

Overziht RI&E

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.