Risicoweging, beleidsvragen en waarschuwing wettelijke overtreding

15/09/2016
Risicoweging RI&E en beleidsvragen

Met ingang van 10 oktober 2016 is de IMA  op drie punten verbeterd. Te weten: 

• de mogelijkheid om  restrisico’s te bepalen,
• er komt een onderscheid tussen ‘gewone’ vragen (naar concrete werkplekrisico’s) en beleidsvragen, en
• bij mogelijke zware wettelijke overtredingen krijgt u een waarschuwing.

In de IMA worden de concrete werkplekrisico’s gewogen met de methode van Kinney en Wiruth. Ten onrechte ook wel de methode van Fine en Kinney genoemd. Deze concrete werkplekrisico’s worden beoordeeld met zogenaamde ‘gewone’ vragen.
Bedrijven die OHSAS 18001 (straks ISO 45001) gecertificeerd zijn, moeten de toegekende  weegfactoren ook benoemen en bovendien kunnen aantonen wat de restrisico’s zijn. Vanaf 10 oktober wordt daarom de risicoberekening getoond in de IMA. Na het invullen van Blootstellingsfactor, Mogelijk effect en Waarschijnlijkheid ziet u de berekening en het risicogetal. 

Bijvoorbeeld
B10 x E1 x W10 = R100
Risico Midden

Deze berekening komt zowel in de rapportage als het plan van aanpak.

Beleidsvragen
Voor beleids- en organisatorische knelpunten is een rankingsmethodiek niet van toepassing. Bij beleids- of organisatorische knelpunten kunt u onderstaande keuzes aanvinken die resulteren in risico: Groot, Midden of Klein.

  Risico:
□ Gb Beleid ontbreekt Groot
□ Mb Beleid is beperkt aanwezig of nog maar beperkt geïmplementeerd Midden

□ Kb  Beleid is wel aanwezig, maar nog niet helemaal geïmplementeerd; verbeteringen zijn mogelijk

 

Klein

Mogelijke wettelijke overtreding

Bij het opstellen van de RI&E bepaalt u de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaald risicoscenario. Wanneer het risico groot is, zult u dit mogelijk snel aanpakken. Er kan daarnaast voor worden gekozen ook sommige kleine of midden risico’s direct aan te pakken. Namelijk wanneer u bepaalde wettelijke voorschriften overtreedt. Nieuw in de IMA is daarom dat bij zware wettelijke overtredingen de volgende melding verschijnt: Hier kan sprake zijn van een zware wettelijke overtreding.

 

Wat betekent dit voor uw RI&E’s?
De genoemde wijzingen gaan in per 10 oktober 2016.
In de RI&E’s  die u reeds heeft ingevuld, zal vanaf die datum de risicoberekening zichtbaar zijn. Deze aanpassing heeft de IMA nauwkeuriger en vollediger gemaakt. Dit heeft in een enkel geval tot gevolg dat een risico welke aanvankelijk de uitkomst Groot had, nu een Midden risico is.
Bij de vragen die vanaf 10 oktober als beleidsvragen zijn aangemerkt, is niet langer de ranking voor concrete werkplekrisico’s gehanteerd (zie boven). U moet zelf  aangeven  of het gaat om Gb, Mb of Kb (zie boven bij beleidsvragen). De uitkomst van de eerder ingevulde weging is niet meer zichtbaar. Alle overige informatie, zoals uw beschrijving van Prioriteit en Knelpunt, blijft wel staan.
 

Let op!
Wij adviseren u om voor 10 oktober van al uw RI&E’s een rapport en plan van aanpak op te slaan. Of na 10 oktober voor de beleidsvragen opnieuw de weging in te vullen. In de bijlage kunt u zien in welke modules beleidsvragen staan. 

Eigen vragen die u toevoegt aan de IMA, zijn automatisch ‘gewone’ vragen (als het gaat om concrete werkplekrisico’s), dus met de risicoweging volgens Kinney en Wiruth. Wanneer het beleids- of organisatorische onderwerpen betreft, kunt u zelf de optie Beleidsvraag aanvinken.

Voor deze aanpassingen heeft de redactie de complete IMA grondig doorgenomen en zijn alle wetten gecheckt om u te kunnen waarschuwen wanneer een knelpunt kan leiden tot een zware wettelijke overtreding. De redactie beoogt dat u zo hoge boetes kunt voorkomen en dat u de risico’s op uw werkplek nog beter in kaart kunt brengen. 

 

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.