Nieuwe module: Werken in magazijnen

13/05/2016
RI&E Magazijnen

In Nederland zijn er ruim 100.000 bedrijven met een magazijn. In deze magazijnen werken ruim 210.000 reach- en heftruckchauffeurs en honderdduizenden magazijnmedewerkers. Volgens de EVO ( Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport) gebeuren er jaarlijks 1500 bedrijfsongevallen met heftrucks, waarvan gemiddeld zeven met dodelijke afloop.

 

Voor het samenstellen van deze module heeft de redactie gekeken naar:

  • een aantal branche RI&E’s die gericht zijn op magazijn en intern transport 
  • hoe branche organisaties het aanpakken (oa EVO, STL, BMWT, Bouw, TLN, UNETO VNI).
  • leveranciers van magazijnstellingen

 Dit heeft geresulteerd in een module van 24 vragen.Waarbij is getoetst of dit zou passen bij de praktijkcases waar vhphp aan werkt / heeft gewerkt.

Inrichting transportroutes

Het meeste voorkomende ongeval met een heftruck is het aanrijden van een voetganger. Goede inrichting van de transportroutes en deskundige personeel dragen bij aan het verminderen van ongevallen. Hieronder leest u wat daarvoor de toetsingscriteria zijn.

Criteria rondom de inrichting van transportroutes zijn:

  • Transportroutes zijn in principe gescheiden van paden voor voetgangers, bij voorkeur met een hekwerk. Andere voorzieningen, zoals afbakening (paaltjes met signaalketting) of markering (strepen op de vloer met eventuele pictogrammen langs of op de looproute) kunnen, afhankelijk van de situatie, ook aanvaardbaar zijn.
  • Er is in verband met het zicht voldoende ruimte bij bochten en kruisingen van transportroutes.
  • Onoverzichtelijke bochten en kruisingen van transportroutes zijn voorzien van hulpmiddelen om aanrijding en botsing te voorkomen, zoals (bolle) spiegels of waarschuwingsknipperlichten die oplichten als een voertuig nadert.
  • Verbindingswegen met potentieel valgevaar voor het transportvoertuig, zoals bij hellingbanen, laadbruggen en laadperrons, moeten voorzien zijn van opstaande randen of andere voorzieningen om valgevaar te voorkomen.
  • Arbeidsplaatsen liggen bij voorkeur niet nabij een transportroute, of zijn door middel van een hekwerk gescheiden van de transportroute.
  • De breedte van transportroutes is afhankelijk van het verkeer; bij normaal loopverkeer is een breedte van 0,8 tot 1 meter voldoende.
  • Als meer heftrucks en/of andere voertuigen dagelijks en gelijktijdig gebruik maken van transportroutes, dan moeten de nodige verkeersregels worden vastgesteld (bedrijfsverkeersreglement).Voor de herkenbaarheid kan het beste zoveel mogelijk worden aangesloten bij de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

Deskundigheid personeel

Elke gebruiker moet met de bediening van het transportmiddel en de aard van de werkzaamheden vertrouwd zijn en bekend zijn met de bedieningsvoorschriften en het bedrijfsverkeersreglement. De werkgever is daarom verplicht de betreffende werknemers grondig te (laten) instrueren. De wetgeving vereist hiervoor een specifieke deskundigheid, waarbij de werkgever de inhoud en uitvoering van deze deskundigheid zelf mag invullen, maar daarvoor ook verantwoordelijk wordt gesteld. In de praktijk betekent dit dat wordt geadviseerd heftruckchauffeurs een opleiding met diploma of certificaat te laten volgen, maar ook een interne instructie behoort tot de mogelijkheden, mits kwalitatief afdoende en mits zowel inhoud als deelname zijn vastgelegd.

Gebruikers dan wel bestuurders van gemotoriseerde transportmiddelen moeten minimaal zestien jaar zijn. Ook jeugdigen van zestien of zeventien jaar mogen bijvoorbeeld een heftruck besturen, mits zij voldoende zijn geïnstrueerd en onder deskundig toezicht staan. 

 

 

 

 

 

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.