Maak je eigen arbocatalogus PSA

Arbocatalogus PSA

Op 13 mei 2014 heeft minister Asscher het startsein gegeven voor een campagne werkstress/PSA. De minister benadrukte dat het belangrijk is dat bedrijven en leidinggevenden meer aandacht hebben voor werknemers wanneer zij niet goed in hun vel zitten. Vanuit die aanpak naar oplossingen werken voorkomt veel ellende zoals burn-outs en langdurig verzuim

 

Bekend is dat PSA een steeds belangrijker arbeidsrisico aan het worden is. Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim hangt samen met PSA. En: In 2013 was in bijna 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 30% in 1998). Werkgebonden psychische aandoeningen vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte. PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever is daarom primair verantwoordelijk voor de aanpak hiervan in het bedrijf. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie, geweld, intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Andere oorzaken die bijdragen aan PSA zijn bijvoorbeeld een verstoorde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld door mantelzorg of rouwverwerking). Uiteraard wordt hier in de IMA aandacht aan besteed in module 13 PSA. Het komende jaar zal bekeken worden hoe we deze module weer verder kunnen aanscherpen.

 

Je eigen arbocatalogus PSA

Maar nadat de IMA uitgevoerd is, wil je natuurlijk als bedrijf ook de juiste oplossingen in beeld krijgen. Zo geef je ‘body’ aan het plan van aanpak. Interessant voor IMA gebruikers is dat er nu ook de mogelijkheid bestaat om in 10 minuten gratis je eigen arbocatalogus PSA te maken. Er zijn 180 aanpakken gescreend, onderverdeeld in de subcategorieën werkdruk, werkstress, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld. Doe er je voordeel mee: surf naar www.arbocataloguspsa.nl en maak binnen 10 minuten je eigen website PSA met je eigen logo, naam en kleur. Handig is dat je geen website wilt maken, je ook alle oplossingen als word document kunt downloaden. Als de oplossingen en aanpakken zo makkelijk te verkrijgen zijn, dan zal dat vast uw eigen werkdruk doen afnemen! Succes!

Kees Peereboom

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.