IMA online

Hét betrouwbare RI&E instrument

Maak uw RI&E met IMA online. Voor het maken van een volledige risico-inventarisatie & -evaluatie kunt u vertrouwen op de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA). 

De RI&E in afvalverwerkingsbedrijf

Afvalverwerkingsbedrijf betrekt werknemers bij veiligheid

05-02-2018

Hoe maken andere bedrijven hun RI&E’s? En wat zijn de grootste risico’s op hun werkvloer? In een reeks interviews spreken we gebruikers van de IMA. Deze keer Alfons Sprengers, senior consultant SHEQ bij afvalverwerkingsbedrijf AEB in Amsterdam.
 
Sprengers draagt mede de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van zo’n 430 werknemers. ‘Ik ben een van de twee  veiligheidsconsultants, maar er zijn veel meer mensen betrokken bij de veiligheid op de werkvloer,’ zegt hij. ‘De leidinggevenden zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer dus ik adviseer ik daarbij. Verder hebben we een technoloog  die zich specifiek ontfermt over gevaarlijke stoffen.’
 
RI&E’s en TRA’s
‘Binnen de AEB hebben we vijf business units: Bijzonder Afval (voor onder andere verwerking van chemicaliën), Inzameling en Recycling, Energie en Afval, Bodem-as en Bedrijfsvoering. Al deze units hebben hun eigen RI&E. Deze RI&E’s worden ongeveer elke drie jaar ververst, mede op basis van de feedback die onze werknemers in interviews geven en op basis van incidenten en nieuwe ontwikkelingen. Wat onze grootste risico’s zijn? Dat zijn verbranding door stoom, aanrijdgevaar, valgevaar, werken op hoogte en werken met chemicaliën. Voor een RI&E doorlopen we in zo’n drie weken tijd de hele desbetreffende business unit, maar sommige risico’s komen daarbij niet aan het licht. Dat komt bijvoorbeeld doordat zo’n risico bij een taak hoort die maar één keer in de zoveel jaar wordt uitgevoerd, zoals het vervangen van een warmtewisselaar. Bij dat soort gevallen maken we gebruik van taak-risicoanalyses, waarvoor we met een groep mensen bij elkaar komen om alle mogelijke gevaren na te lopen en passende maatregelen nemen.’
 
Valincidenten door telefoon
‘We maken ook gebruik van toolboxmeetings. Bij die toolboxmeetings zitten we met mensen uit alle lagen van het bedrijf om de tafel om de veiligheid op de werkvloer te bespreken. Zo hadden we een tijdje opvallend veel val-incidenten met verzuim tot gevolg. Toen we bij elkaar kwamen om de oorzaak daarvan te achterhalen, kwamen we erachter dat de slachtoffers in alle gevallen waren afgeleid door bijvoorbeeld hun mobieltje of de leuning van de trap niet vast hadden gehad. De oplossing was dus simpel: werknemers er extra bewust van maken dat ze hun hoofd erbij moeten houden, helemaal als ze op hoogte werken. Dus stilstaan bij telefoongebruik en de altijd trapleuning vasthouden!
Die toolboxmeetings worden ook schriftelijk vastgelegd, zodat afwezige of toekomstige werknemers weten wat we hebben afgesproken.
 
Nieuwe werknemers
We betrekken onze werknemers ook bij het inwerken van nieuwe collega’s. Dit is vooral een aandachtspunt bij de afdeling Grondstoffen, onderdeel van de unit Inzameling en Recycling. De doorloop onder nieuwe werknemers is daar vrij hoog doordat we een samenwerking hebben met Stichting Milieuwerk. Zij sturen ons werknemers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en weer in het werkritme willen komen. Bij ons doen ze dan ervaring op in onder andere het recyclen van elektronica-onderdelen. Omdat die doorloop zo hard gaat, moeten deze mensen in korte tijd leren hoe ze moeten voorkomen dat er bijvoorbeeld een koelkast op hun hoofd valt. Daarom hebben wij een speciaal team dat deze mensen begeleidt en hen eerst een tijdje mee laat lopen.’
 
Nieuwe risico’s
 ‘Bij de AEB zitten we momenteel trouwens in een transitie; we willen verduurzamen. Tot nu toe verbrandden we zo’n 1,4 miljoen ton afval per jaar, maar we hebben besloten om meer aan recycling te doen. Bij zo’n transitie komen natuurlijk ook weer nieuwe risico’s kijken.
Zo hebben we een gloednieuwe scheidingsinstallatie, die binnenkort wordt opgeleverd. We hebben hem wel al in gebruik als proef, maar hij is officieel nog eigendom van het bedrijf dat de installatie bouwt. Dat zit zo: de proeffase is de tijd waarin we de werknemers vragen om feedback over de veiligheid van de  installatie. Zo merkten de werknemers bijvoorbeeld dat er gemakkelijk zware spullen van de lopende band af kunnen vallen, dat niet elke plek voldoende is verlicht en dat er veel afwerkpunten op het gebied van veiligheid bestonden. Die feedback hebben we meegenomen in de RI&E, die we tijdens deze proeffase laten maken en we hebben het doorgegeven aan het bedrijf dat de installatiemachine bouwt. Zolang dit bedrijf nog officieel eigenaar is van de machine, kunnen wij haar vragen die veiligheidspunten aan te pakken.
 
Proactief met preventie
Voor deze nieuwe installatie hebben we ook een nieuwe opleidingsstructuur opgezet. De werknemers hebben een opleiding afgerond vóórdat de installatie helemaal was opgebouwd- ook de werknemers die nieuw zijn aangenomen. Die nieuwe werknemers zijn dus in dienst getreden voordat ze echt aan de slag konden gaan met de installatie. Dat was duurder, maar zorgde er wel voor dat we proactief met de veiligheid om konden gaan. Want doordat ze de installatie opgebouwd zagen worden, kennen ze hem goed en kunnen ze er veiliger mee werken.’
 

Lotte Hoes