SZW stimuleert zelf organiseren van veilig werk

SZW stimuleert zelf organiseren van veilig werk

Er waait een frisse wind binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie zet in op een integrale aanpak gericht op zowel compliance (voldoen aan de wet) als participatie (met elkaar gaan voor betere resultaten). Dat betekent dat een bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving, maar ook gebruikmaakt van inzet van technische middelen, aandacht besteed aan gedrag en borging van ‘het zelf organiseren’ van gezond en veilig werken in de bedrijfscultuur.

puzzel

Het idee is dat pas als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, het mogelijk is gezond en veilig werken op de werkvloer te borgen.

Voorbeeldprojecten
Op dit moment lopen er voorbeeldprojecten in diverse branches om te zien of dit in de praktijk gaat werken. Een van deze branches is de zoetwarenbranche. De zoetwarenbranche is bezig het Vignet Arbeidsveiligheid in te voeren. Bedrijven die het vignet voeren, voldoen gegarandeerd aan een aantal eisen.

Het eerste niveau van dit vignet is brons: de RI&E en alle andere wettelijk vereiste zaken (PMO, voorlichting en instructie) zijn dan op orde. Daarna volgen zilver en goud. Een onafhankelijk instituut toetst of daadwerkelijk voldaan wordt aan de criteria. Met SZW wordt de afspraak gemaakt dat een bedrijf dat een certificaat voert geen bezoek meer krijgt van Inspectie SZW. Het zilver en goud niveau leidt er toe dat aantoonbaar resultaten geboekt worden op het gebied van meer productie, minder ongelukken, minder verzuim, betere inzetbaarheid en een beter imago. Er komt een dashboard waarin deze resultaten zichtbaar zijn. En dat is interessant, want het plaatst de RI&E in een geheel andere context: ban checklist naar management tool met kpi’s, van kostenpost naar investering, van compliance naar participatie.

Kees Peerenboom
Europees Ergonoom

Ga terug naar home