Nieuwe modules en nieuwe indeling IMA

28/10/2019
Nieuwe IMA modules

Met ingang van 5 november 2019 worden enkele nieuwe modules gepubliceerd en verandert de volgorde. 

De modules worden geordend in zeven rubrieken:

 1. Algemeen
 2. Werken op specifieke locaties
 3. Fysische factoren
 4. Fysieke belasting
 5. Arbeidsmiddelen
 6. Gevaarlijke stoffen
 7. Ongevallen/brandveiligheid

Nieuwe modules:

 • Werken in een laboratorium
 • Alleen werken
 • Werken met robots, 3D-printers en drones
 • Werken met gevaarlijke stoffen

Zie bijlage hieronder. In de linkerkolom staat de nieuwe indeling. In de rechterkolom vindt u de ‘oude nummering’. De IMA is de afgelopen jaren uitgebreid. Deze nieuwe indeling maakt het makkelijker om de modules te kiezen die voor u van toepassing zijn. 

Wat betekent dit voor uw RI&E’s?
Inhoudelijk heeft dit geen gevolgen voor de RI&E’s die u reeds gemaakt heeft. Wanneer u een rapport downloadt, is alleen de volgorde en de nummering veranderd.

Gevaarlijke stoffen
Voor gevaarlijke stoffen wordt een onderscheid gemaakt tussen werkplekken waar gevaarlijke stoffen beperkt voorkomen – module 6.1 Gevaarlijke stoffen (beperkt aanwezig) – en werkplekken waar (veel) met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt – de nieuwe module 6.2 Werken met gevaarlijke stoffen. 
N.B. Voor BRZO-bedrijven zijn de modules gevaarlijke stoffen in de IMA niet toereikend. De IMA kan wel gebruikt worden voor zaken als Arbobeleid, Fysieke belasting en andere algemene onderwerpen.
De huidige modules Gassen, dampen en stof (7) en Toxische stoffen (16) komen in de toekomst te vervallen. Ze worden niet meer geüpdatet en op 31 december 2020 verwijderd.

Kantooromgeving
Met de nieuwe indeling komt de IMA-K (kantoren) te vervallen. Er is één module Werken in kantoren (2.1) en één module voor Werken aan balie/receptie (2.2). De oude kantoormodule voor gevaarlijke stoffen vindt u terug als module 6.1 Gevaarlijke stoffen (beperkt aanwezig). De andere oude kantoormodules: Arbo- en ziekteverzuimbeleid, Gebouwaspecten, Hulpmiddelen en Psychosociale arbeidsbelasting komen te vervallen. Ze worden niet meer geüpdatet en staan nog tot 31 december 2020 online. Deze onderwerpen staan uiteraard wel in de IMA, maar niet meer separaat voor kantoor.

Tot slot wijzigingen in enkele modules

 • In enkele modules zijn vragen vervallen. Deze zijn gekenmerkt met OUD en blijven beschikbaar tot en met 31 december 2020.
 • In enkele modules is een vraag toegevoegd. Dit kan leiden tot een andere nummering van knelpunten dan u gewend bent.
 • In module 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen (was module 3) komt een veelheid aan ‘gebouwgebonden’ onderwerpen aan de orde. Deze zijn nu alfabetisch geordend.
 •  Door de herindeling van de modules en de (beperkte) wisseling van knelpuntvragen zullen uw rapport en plan van aanpak een nieuwe volgorde laten zien. Er zal echter geen informatie verloren gaan. Indien u het handig vindt om een rapport en plan van aanpak in de oude volgorde te bewaren, dient u deze vóór 5 november te downloaden.

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.